Demography /
Eläketurvakeskus,
Strategisen tutkimuksen neuvosto

Logo
Visuaalinen ilme
Sovelluksia

Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston ja ETK:n kuusivuotinen Demography-ohjelma tutkii väestörakenteen muutoksia ja niiden syitä, seurauksia sekä ratkaisuja.

Demography-logon erilaiset graafielementit – piirakka- ja pylväsdiagrammit sekä janat – viittaavat tutkimukseen, tilastointiin ja muutokseen. Muotoilussa on inhimillisyyttä ja leikkisyyttä, joka sopii väestötutkimukseen. E-kirjaimessa voi nähdä myös kasvot ja hymyä.

Ilmeeseen kuuluu valitun väripaletin ja typografian lisäksi värikkäistä palloista muodostuva graafinen elementti, jonka käyttöä voi varioida sovelluksissa monin tavoin.

< Muihin töihin