Postmemory /
Oulun yliopisto

Graafinen suunnittelu
Taitto

Postmemory on Suomen Akatemian rahoittama Oulun yliopiston historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkimusyksikön tutkimushanke (2019–2023). Se tutki pakkomuuton, pakolaisuuden, karkotusten ja vainojen aiheuttamien perheen hajoamisten ylisukupolvisia muistoja ja vaikutuksia. Tutkimus kohdistui inkerinsuomalais- ja amerikansuomalaistaustaisiin henkilöihin.

Hankkeen loppuraportille haettiin tavallisesta tutkimusraportista poikkeavaa, julkaisumaisempaa ulkoasua. Toiveena oli visuaalisesti miellyttävä, yleisilmeeltään rauhallinen ja tutkimusaiheen huomioiva julkaisu.

Pelkistetyssä kannessa Postmemory-nimi on toteutettu liukuvärillä viitaten muistoihin: niiden vahvistumiseen ja haalistumiseen. Preeglaus nostaa sanan kokonaisuudessaan näkyviin. Leveät liepeet lisäävät kirjamaisuutta.

< Muihin töihin